Εκτίμηση ακινήτου

Εκτίμηση Ακινήτων σε Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Εκτίμηση Ακινήτων σε Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Εκτίμηση Ακινήτων σε Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα για Ρύθμιση οφειλών. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε ουσιαστική αδυναμία...

Εκτίμηση ακινήτου για εισφορά σε εταιρεία

Εκτίμηση ακινήτου για εισφορά σε εταιρεία

Εκτίμηση ακινήτου για εισφορά σε εταιρεία Πιστοποιημένοι εκτιμητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του υπουργείου οικονομικών, παρέχουν ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων (οικιστικά, επαγγελματικά,...

Αντικειμενική αξία ακινήτου - CityValue Real Estate Αθήνα | Αγοροπωλησίες, Ανακαινίσεις, Εκτιμήσεις ακινήτων

Αντικειμενική αξία ακινήτου

Η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι ένα αμάχητο φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός ακινήτου και εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αντικειμενικές αξίες εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και...

Ποια είναι η αξία του ακινήτου σας;

Ποια είναι η αξία του ακινήτου σας;

O Καθορισμός τιμής πώλησης / η αξία του ακινήτου σαςΠοια είναι η αξία του ακινήτου σας; Η βασική γραμμή στην αγορά των ακινήτων είναι ότι υπάρχουν τρεις τιμές για κάθε ένα: αυτή που θα επιθυμούσε ο πωλητής να λάβει, αυτή που θα...

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση