Όροι και Προυποθέσεις χρήσης

Γενικά
Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από την εταιρία με την επωνυμία GΝΑ DΕVΕLΟPMΕΝΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με Αρ. ΓΕΜΗ 1465373ο3οοο και έδρα την Ακαδημίας 15, 10671 και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.cityvalue.gr (“δικτυακός τόπος”) με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

Όροι Χρήσης
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ιδιοκτησίας του δικτυακού τόπου.

Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλά σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

Αποποίηση Ευθύνης
Το πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των προβαλλόμενων ακινήτων, εργαλείων, γενικών πληροφοριών) του δικτυακού τόπου είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους (μεσίτες, συνεργάτες, χρήστες), και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε ευθύνη για την περιγραφή ενός ακινήτου, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από συναλλαγή στην αγορά ακινήτων. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λαθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και να είναι μη επίκαιρες ή μη σωστές κατά καιρούς. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις
Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε υλικό που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.

Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το δίκτυο του cityvalue.gr, υποχρεούνται να συμορφώνονται με τους Όρους Xρήσης αυτού, όπως αυτοί αναγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα στο διαχειριστικό σύστημα του cityvalue.gr

Υλικό που υποβάλετε στον δικτυακό τόπο
Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δίνετε αυτόματα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα και άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλετε.

Νομοθεσία
Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Copyright
Το περιεχόμενο και το δικαίωμα χρήσης σημάτων, λογοτύπων και οποιουδήποτε περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας Ανώνυμης Εταιρίας, του δικτυακού τόπου. Η Ιδιοκτήτρια Εταιρία ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου από την έδρα του. Η χρήση του δικτυακού τόπου και οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει εξ αυτής ή από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας την οποία αποδέχεται ο επισκέπτης, χρήστης ή αποδέκτης των υπηρεσιών.

Συμφωνία
Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου της ιδιοκτήτριας εταιρίας και των χρηστών ή και επισκεπτών αυτού.

Απορίες
Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση για οτιδήποτε από τα παραπάνω στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση [email protected]

Υπολογιστής δανείου

%
  • Αρχικό ποσό
  • Έτη
  • Πληρωτέο ποσό μετά τόκων:
  • Συνολικό πληρωτέο ποσό

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση