Αγορά ακινήτου

Ένα ζήτημα που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του είναι η ενδεχόμενη αγορά ακινήτου, ώστε να στεγάσει διά βίου την οικογένειά του, σε οικία της επιλογής του. Είτε πρόκειται για αγορά οικοπέδου με σκοπό τη μεταγενέστερη ανέγερση κατοικίας, είτε για αγορά μονοκατοικίας, είτε για αγορά οριζόντιας (διαμερίσματος) ή κάθετης ιδιοκτησίας, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός τόσο στην προσωπική του επιλογή όσο και στη τηρούμενη διαδικασία, ώστε να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις μελλοντικά.

Αγορά ακινήτου – Δικαιολογητικά που χρειάζεται ο αγοραστής

Σε μια αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας, ο κάθε συμβαλλόμενος καλείται να προβεί στην συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών-εγγράφων ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της υπογραφής των συμβολαίων. Σε παλαιότερο μας άρθρο έχουμε καταγράψει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πώληση ακινήτου ,παρακάτω σας παρουσιάσουμε τα  Δικαιολογητικά που βαρύνουν την αγορά ακινήτου:

1) Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο

2) Φ.Μ.Α.

Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί. Προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός, ο αγοραστής έχει υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμβολαίου ειδική δήλωση που τη συντάσσει ο συμβολαιογράφος, προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3) ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ –  Ά ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα.
Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν αλλά και ότι δεν κατέχει κατά πλήρη κυριότητα άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.

  • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
  • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.

4) Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, ο συμβολαιογράφος καταθέτει ένα αντίγραφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.

Γιατί να μας επιλέξετε;

01.

Έχουμε πάθος με τους πελάτες μας

βρίσκονται στον πυρήνα των αποφάσεων μας, όχι στα λόγια, αλλά στις πράξεις μας.

02.

Είμαστε ακέραιοι

και αξιόπιστοι σε ό,τι κάνουμε, δίχως κανένα συμβιβασμό.

03.

Είμαστε καινοτόμοι

επιδιώκουμε την εξέλιξη και αγκαλιάζουμε οτιδήποτε αφορά το digital business.

Αίτημα συνεργασίας

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας


 

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube

 

Ποια είναι τα έξοδα για τον αγορά ακινήτου;

Φορολογία Μεταβίβασης.

Μπορεί να είναι δύο ειδών:

α) Φ.Μ.Α.

ίσο με 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αφορά ακίνητα που δεν είναι απολύτως νεόδμητα.

β) Φ.Π.Α. 24%

επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση από Κατασκευαστικές Εταιρείες.Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η αμοιβή του δικηγόρου

είναι θέμα συμφωνίας, αλλά συνήθως είναι 1% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας της τιμής του ακινήτου. Η αμοιβή επηρεάζεται επίσης από την έκταση της υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και είναι όλα κατόπιν συμφωνίας κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,0% – 1,5% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.Αμοιβή κτηματομεσίτη. Ό,τι έχει υπογραφεί στην εντολή υπόδειξης ακινήτου. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Η μεσιτική αμοιβή

που θα πληρώσετε τον μεσίτη για την υπόδειξη συγκεκριμένου ακινήτου που σας έκανε και το οποίο αγοράσατε ή ενοικιάσατε δεν ορίζετε απο καμία νομοθεσία, είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη και δεν υπόκειται σε κατώτατα νόμιμα όρια.Η μεσιτική αμοιβή συνήθως στις αγοραπωλησίες ειναι 2% απο την μεριά του αγοραστή και 3% απο την μεριά του ιδιοκτήτη και αφορά την εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτό όμως μπορεί να μεταβληθεί είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α

Υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης.

Κτηματολόγιο

Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης αξίας (V.A.T.).

👉 Αναζητήστε επενδυτικές ευκαιρίες για αγορά ακινήτου

Είμαστε η ιδανική επιλογή για την αγορά του ακινήτου σας

Δίκτυο επαφών

Υψηλή προβολή

Είμαστε αξιόπιστοι

Τεχνογνωσία & εξειδίκευση

Επικοινωνιακές ικανότητες

Πετυχαίνουμε αποτελέσματα

Σκοπεύετε να αγοράσετε ακίνητο;

Στο Μεσιτικό Γραφείο CityValue Real Estate αναλαμβάνουμε με επιτυχία την εύρεση του ακινήτου σας, σεβόμενοι τις κατευθυντήριες γραμμές που έχετε θέσει, και έχοντας παράλληλα συμβουλευτικό ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη για την κτηματαγορά.

Ειδήσεις & Άρθρα

από την κτηματαγορά, την οικονομία και ότι μας προκαλεί το ενδιαφέρον

Έχεις κάποια ερώτηση ή απορία;

σχετικά με την αγορά ενός ακινήτου; Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση