Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Βρες ενεργειακό επιθεωρητή στην Αττική για την άμεση έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ. Ενημερώσου για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.

Αίτημα Επικοινωνίας

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΠΕΑ

Όπως θα έχετε ήδη ακούσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θέλουν να εκμισθώσουν ή να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Π.Ε.Α., στη “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”, δηλαδή στα μισθωτήρια συμβόλαια που υποβάλλονται μέσω taxisnet.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο σημείο της υποχρεωτικότητας για ενεργειακό πιστοποιητικό εκ του νόμου για κάθε ιδιοκτήτη. Ειδικότερα το ΠΕΑ είναι απαραίτητο όταν πρόκειται για μίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου.

Πιο συγκεκριμένα, με το Άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.

Η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου, δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά και τις μεταβιβάσεις και μισθώσεις ακινήτων.

Συχνές Ερωτήσεις

για την χρησιμότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσα πρέπει να γνωρίζεται για το ενεργειακό πιστοποιητικό

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, ή αλλιώς  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι απαραίτητο για:

 1. Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου .
 2. Κάθε πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου.
 3. Για την ανάρτηση αγγελίας (στον Τύπο ή στο διαδίκτυο) πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για την αναγραφή της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου στην αγγελία.
 4. Με την περάτωση κατασκευής κτιρίου
 5. Μετά την ολοκλήρωση ολικής ανακαίνισης κτιρίου
 6. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οίκον .
 7. Την ενεργειακή αναβάθμιση αυθαιρέτου, με συμψηφισμό έως και 50% του αρχικού προστίμου.
 8. Όλα τα δημόσια κτίρια.
 1. Για κτίρια με χρήση θρησκευτική ή σαν χώροι λατρείας
 2. Για Κτίρια τα οποία η διάρκεια της χρήσης τους με βάση το σχεδιασμό τους δεν ξεπερνάει ι τα 2 έτη
 3. Για βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αποθήκες, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων
 4. Για δωρεά εν ζωή, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς και δωρεά αιτία θανάτου
 5. Όταν πραγματοποιούμε ανανέωση ή τροποποίηση υφιστάμενου μισθωτηρίου

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια χωρίς να χρειαστεί να το ανανεώσουμε. Χρειάζεται να κάνουμε έκδοση νέου ΠΕΑ σε περίπτωση ολικής ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν το πέρας των 10 ετών.

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοσης του Πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, σε περίπτωση που θέλει να εκμισθώσει ή πουλήσει το ακίνητο του.

Όχι, το ΠΕΑ αναφέρεται στο ακίνητο και όχι στον ιδιοκτήτη.

Όχι, ο ιδιοκτήτης δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει τις επεμβάσεις που προτείνει ο ενεργειακός επιθεωρητής, στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εξοικονόμηση χρημάτων.

Δεν είναι απαραίτητη η συνολική ενεργειακή επιθεώρηση. Μπορεί να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ και σε μεμονωμένα διαμερίσματα.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

 • Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία – σχεδόν μηδενική κατανάλωση)
 • Α
 • Β+
 • Β
 • Γ
 • Δ
 • Ε
 • Ζ
 • Η
 1. Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας (οποιοσδήποτε τίτλος ιδιοκτησίας, πχ από γονική παροχή, αποδοχή κληρονομίας, δωρεά, μεταβίβαση, αγορά κλπ.)
 2. Τον ΚΑΕΚ :Kωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου, είτε ο Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε αυτό το στοιχείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα της “Κτηματολόγιο ΑΕ”.
 3. Οικοδομική Άδεια . Δεν χρειάζεται να έχουμε οικοδομική άδεια για ακίνητα που έχουν έτος ανέγερσης πριν από τις 14/3/1983.
 4. Αντίγραφα των αρχιτεκτονικών σχεδίων – Κάτοψη ή σκαρίφημα
 5. Φύλλο συντήρησης καυστήρα.

Ενεργειακοί επιθεωρητές είναι οι επαγγελματίες που κατέχουν την πιστοποίηση ώστε να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε ακίνητα. Για να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να είναι: διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, πτυχιούχος μηχανικός ή μηχανικός που έχει πιστοποιημένα επαγγελματικά προσόντα στην Ελλάδα. Για να κάνει εγγραφή ένας πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών θα πρέπει να παρέλθει ένα έτος μετά την απόκτηση του πτυχίου.

Ενεργειακό επιθεωρητή θα χρειαστείτε και αν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές διαχωρίζονται σε Ά τάξη, Β΄ τάξη, Γ΄ τάξη. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Στην Α΄ Τάξη ανήκουν οι διπλωματούχοι μηχανικοί, οι οποίοι έχουν λάβει το πτυχίο τους τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων μέχρι 250τ.μ.
 2. Στην Β’ Τάξη ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, δηλαδή τουλάχιστον 30 επιθεωρήσεις Α’ τάξης. Αυτοί οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα ενεργειακής επιθεώρησης σε κτίρια μέχρι 1000τ.μ.
 3. Στην Γ’ Τάξη ανήκουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές από τη Β’ Τάξη που έχουν πραγματοποιήσει 10 ενεργειακές επιθεωρήσεις Β’ Τάξης. Αυτοί οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια χωρίς όριο στα τετραγωνικά μέτρα.

Στο Cityvalue.gr θα βρείτε αξιολογημένους και πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές . Με ένα τηλεφώνημα στο 211 013 15 13 βρίσκετε άμεσα και οικονομικά ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού από πιστοποιημένους και ελεγμένους ενεργειακούς επιθεωρητές. Ή με ένα κλικ μπαίνετε στο κατάλογο και βρίσκετε όλους τους επιθεωρητές ενεργειακής απόδοσης για να επιλέξετε τον επαγγελματία που ταιριάζει στις ανάγκες σας βάσει αξιολογήσεων.

Δεν υπάρχει στάνταρ τιμή για την έκδοση του ΠΕΑ. Η τελική τιμή θα καθοριστεί από τα τετραγωνικά του ακινήτου. Στο Cityvalue.gr θα βρείτε τους αξιολογημένα καλύτερους ενεργειακούς επιθεωρητές για ενεργειακό πιστοποιητικό στις καλύτερες τιμές. Μπείτε τώρα στο κατάλογο, βρείτε τους ενεργειακούς επιθεωρητές, διαβάστε τις αξιολογήσεις και διαλέξτε εκείνον που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Κλείστε άμεσα ραντεβού για την ενεργειακή επιθεώρηση για όποτε εσείς το επιθυμείτε.

ONE STOP SHOP SERVICES

Στο Μεσιτικό Γραφείο CityValue, Real Estate οι υπηρεσίες που παρέχουμε καλύπτουν όλο το φάσμα της διαδικασίας και περιλαμβάνουν εύρεση ακινήτων, εκτίμηση ακινήτων, διαπραγμάτευση τιμής, νομικό έλεγχο , βεβαιώσεις μηχανικού, τακτοποιήσεις, προετοιμασία συμβολαίου, νομικός έλεγχος και δικηγορική παράσταση σε συμβόλαια.

Σας βοηθάμε να πετύχετε τον στόχο σας

Είτε είστε σε αναζήτηση αγοράς ή εύρεσης ακινήτου; Χρειάζεστε πιστοποιημένο εκτιμητή ή έμπειρο αρχιτέκτονα; είμαστε δίπλα σας για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση..

Φιλικοί, με γνώση των νέων τεχνολογιών, προώθησαν το ακίνητο μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι τελικά να βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής. Τους προτείνω.
by Mr Ioannis
Πωλητής
Ευγενικοί, υποστηρικτικοί, με βοήθησαν να ολοκληρώσω την πώληση του ακινήτου μου. Συνεπείς σε ότι μου είπαν.
by Mr Nikolas
Πωλητής

Έχεις κάποια ερώτηση ή απορία;

Άφησε το μήνυμα ή την ερώτηση σου και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση