Δικαιολογητικά για την πώληση ακινήτου

Δικαιολογητικά πωλητή

Δικαιολογητικά για την πώληση ακινήτου

Σε μια αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας, ο κάθε συμβαλλόμενος καλείται να προβεί στην συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών-εγγράφων ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει επιτυχώς την διαδικασία της υπογραφής των συμβολαίων. Σε παλαιότερο μας άρθρο έχουμε καταγράψει ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τους αγοραστές , παρακάτω σας παρουσιάσουμε τα  Δικαιολογητικά πωλητή ακινήτων:

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο ιδιοκτήτης για την πώληση ενός ακινήτου:

 1. Βεβαίωση μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες.
 2. Φορολογική ενημερότητα για πώληση ακινήτου.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο τμήμα ΙΚΑ, μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής διατηρεί εμπορική επιχείρηση ή είναι νομικό πρόσωπο οποιαδήποτε μορφής ή συμμετέχει σε εταιρία οποιαδήποτε μορφής με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε αρκεί ο πωλητής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποχρεούται σε προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, την οποία ο συμβολαιογράφος θα προσαρτήσει στο συμβόλαιο.
 4. Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο. Προκειμένου να λάβει το ΤΑΠ ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου:
  • πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η.
  • συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου

  Σε περίπτωση ωστόσο που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι αγροτεμάχιο χωρίς κτίσμα δεν απαιτείται ΤΑΠ.

 5. Τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου που πουλάει, οι οποίοι μπορεί να είναι το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή η αποδοχή κληρονομιάς σε περίπτωση που το ακίνητο περιήλθε στα χέρια του ως κληρονομιά.
 6. Σε περίπτωση όπου το ακίνητο έχει περιέλθει στα χέρια του πωλητή από δωρεά γονική παροχή ή κληρονομιά μετά την 31/12/1989, τότε απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι δηλώθηκε η δωρεά/γονική παροχή/κληρονομιά αντίστοιχα και πως δεν οφείλεται οποιοσδήποτε φόρος.
 7. Πιστοποιητικό ότι το ακίνητο έχει μετεγγραφεί στο υποθηκοφυλακείο κατά τον χρόνο αγοράς του από τον τωρινό ιδιοκτήτη.
 8. Κτηματογραφικό απόσπασμα (διάγραμμα και φύλλο) από την υπηρεσία του Κτηματολογίου, αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο.
 9. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ) στην οποία θα αναφέρεται ότι το εν λόγω ακίνητο συμπεριλαμβάνεται στην δήλωση Ε9.
 10. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη επίσης από την αρμόδια ΔΟΥ ότι ο πωλητής του ακινήτου δεν είναι υπόχρεος σε δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ή σε αντίθετη περίπτωση όπου είναι υπόχρεος, αντίστοιχο πιστοποιητικό ότι η δήλωση έχει υποβληθεί.
 11. Υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το εν λόγω ακίνητο κατά τα τελευταία πέντε έτη δεν απέφερε εισοδήματα προς τον πωλητή. Σε αντίθετη περίπτωση όπου το ακίνητο ήταν μισθωμένο, χρειάζεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο απέφερε εισοδήματα κι ότι αυτά περιλαμβάνονται στην δήλωση εισοδήματος που ο πωλητής υπέβαλε.
 12. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής αδείας από την αρμόδια πολεοδομία, εάν το ακίνητο χτίστηκε μετά την 14/3/1983, διαφορετικά χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση τόσο του πωλητή όσο και του αγοραστή ότι το ακίνητο έχει ανεγερθεί πριν την ημερομηνία αυτή.
 13. Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου για την εισφορά σε γη και χρήμα.
 14. Πιστοποιητικό ότι καταβλήθηκε το Ενιαίο Τέλος Ακινήτου (Ε.Τ.ΑΚ).
 15. Σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι οικόπεδο τότε χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα με δηλώσεις του Ν.651/1977 και του Ν.1337/83 από το μηχανικό που το συνέταξε.
 16. Άδεια του Νομάρχη όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως παραμεθόρια.
 17. Από 1.1.2011 απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κάθε ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 50τμ.
 18. Aπο 1.1.2022 απαιτείται και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

Ενδιαφέρεστε για την Πώληση ακινήτου σε αξιόπιστους αγοραστές ;

Ποια είναι τα έξοδα για τον πωλητή ακινήτου;

 1. Αμοιβή μηχανικού για τη δήλωση στο Ν. 4495/2017 (βεβαίωση μη αυθαιρεσίας ή τακτοποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες).
 2. Αμοιβή μηχανικού ενεργειακού επιθεωρητή για σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ακινήτου.
 3. Αμοιβή μηχανικού για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας.
 4. Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube

ONE STOP SHOP SERVICES

Στο Μεσιτικό Γραφείο CityValue Real Estate είμαστε θιασώτες της συνεχόμενης εξέλιξης και βελτίωσης, σε συμπορευόμενοι με τους επιλεγμένους και εξειδικευμένους συνεργάτες μας προσπαθούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον χώρο των ακινήτου, από την ανάθεση ή υπόδειξη έως την διαχείριση και την ανακαίνιση του

Εκτός από τις παραπάνω υπηρεσίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες γύρω από το ακίνητό σας:

Άδειες δόμησης, Άδειες μικρής κλίμακας, Άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων

Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων, Αλλαγή χώρου κυρίας χρήσης, Βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης, Βεβαίωση μη αυθαιρεσίας

Μελέτες, Επιβλέψεις, Τεχνικό φάκελο, Τεχνικες περιγραφες, Προγραμμα ποιοτητας.

Πιστοποιήσεις : ηλεκτρολογικων, πυρασφαλειας, ενεργειακό πιστοποιητικο κ.λ.π.

⁉️ Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η πώληση ακινήτου καλέστε στο 2110131513 ή στείλτε μας σχετικό αίτημα στο [email protected] και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση
Αναζήτηση
Επιπλέον χαρακτηριστικά