Εκτιμήσεις ακινήτων

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Η μεγάλη εμπειρία των συνεργατών μας, καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων τους προσδίδει στις εκθέσεις τους σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια έργα στο τμήμα της Εκτίμησης:

  • Εκατοντάδες εκτιμήσεις ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank)
    Δεκάδες εκτιμήσεις ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) στο εξωτερικό. Ενδεικτικά:
    VUB Banka: Εκτίμηση 64 ακινήτων (καταστήματα, κτίρια γραφείων, οικιστικά) σε όλη την επικράτεια της Σλοβακίας,
  • Privredna Banka (PBZ): Εκτίμηση 16 ακινήτων (καταστήματα, κτίρια γραφείων, οικιστικά) σε όλη την επικράτεια της Κροατίας
  • REAG spa Εκτιμήσεις ακινήτων στην Ιταλία
  • Εκτιμήσεις δεκάδων ακινήτων για δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά ΕΤΕΑΠ, ΕΤΑΔ, ΕΚΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθώς και πολλούς Δήμους της χώρας
  • Εκτιμήσεις για επιχειρήσεις. Ενδεικτικά (ΤΟP LINE AE, VIVARTIA, ALDI κ.α.)
  • Περισσότερες από 1000 εκτιμήσεων για ιδιώτες (ιδιωτική ή δικαστική χρήση)

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

Οι εκτιμητικές υπηρεσίες παρέχονται από τους πλέον έμπειρους, πιστοποιημένους Εκτιμητές, με πολλά χρόνια επαγγελματικής παρουσίας. Οι εκτιμητικές εκθέσεις τους είναι κατάλληλες για χρήση προς κάθε δημόσιο η Ιδιωτικό φορέα.

Για τη σύνταξη των εκθέσεων λαμβάνονται υπόψη η κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου καθώς και οι οδηγίες, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (ΕVS 2020, IVS 2020), όπως αυτά ορίζονται από την TEGοVA και το IVSC (The European Group Of Valuers’ Association και International Valuation Standards Council αντίστοιχα).

Προσφορά Εκτίμησης

Υποβάλλετε ένα αίτημα προσφοράς και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση