Παραδείγματα Εκτιμήσεων

Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτίμηση είναι η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός ακίνητου περιουσιακού στοιχείου σε μια ορισμένη χρονικά στιγμή λαμβάνοντας υποψία τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς ακινήτων και τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη μεταβολή αξιών των ακινήτων, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνική πληροφόρηση που αφορά το προς εκτίμηση ακίνητο και εφαρμόζοντας τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις μεθοδολογίες εκτίμησης. Υπό ευρύτερη έννοια η επιστήμη της εκτιμητικής περιλαμβάνει την αξιολόγηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, την αποτίμηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, τις επενδύσεις σε ακίνητα, τις εκτιμήσεις με βάση τα διεθνή πρότυπα , εκτιμήσεις στο πλαίσιο των διεθνών λογιστικών προτύπων, τη νομοθεσία και φορολογία ακινήτων. Οι λόγοι για τους οποίους συντάσσεται μια έκθεση εκτίμησης είναι για να συμβουλευτεί κάποιος ενδιαφερόμενος για μια επενδυτική κίνηση, για να προσημειωθεί ένα ακίνητο για άντληση κεφαλαίων, για δικαστικές διαφορές, για λογιστικούς και ασφαλιστικούς σκοπούς, για σκοπούς συγχώνευσης εταιρειών κλπ. Εκθέσεις εκτίμησης ζητούνται από επενδυτικούς και τραπεζικούς οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες, δικηγόρους, εταιρείες ορκωτών ελεγκτών και από ιδιώτες - φυσικά πρόσωπα

Παράδειγμα #1

Έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου (κατοικίας) στο Κολωνάκι για προσωπική ενημέρωση

Παράδειγμα #2

Έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας ακινήτου (κτιρίου κατοικιών) στην Βούκα Αττικής για προσωπική ενημέρωση


Deprecated: Η συνάρτηση _register_controls είναι παρωχημένη από την έκδοση 3.1.0! Χρησιμοποίηστε την Elementor\Controls_Stack::register_controls() αντ' αυτού. in /home/cityval/public_html/wp-includes/functions.php on line 5383

Παράδειγμα #3

Έκθεση εκτίμησης ακινήτου (κατοικίας) στο Ίλιον για υπαγωγή στον Ν.3869/2010 (Υπερχρεωμένα – νόμος Κατσέλη)

Παράδειγμα #4

Έκθεση εκτίμησης εμπορικού ακινήτου (κτιρίου) στην Γλυφάδα Αττικής για Δικαστική Χρήση

Οι εκτιμήσεις μας πληρούν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards – IVS).

Η μεγάλη μας εμπειρία καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας εξασφαλίζει στους πελάτες μας σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

Ενδεικτικά έργα στο τμήμα της Εκτίμησης:

  • Εκατοντάδες εκτιμήσεις ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank)
    Δεκάδες εκτιμήσεις ακινήτων (επαγγελματικών και οικιστικών) στο εξωτερικό. Ενδεικτικά:
    VUB Banka: Εκτίμηση 64 ακινήτων (καταστήματα, κτίρια γραφείων, οικιστικά) σε όλη την επικράτεια της Σλοβακίας,
  • Privredna Banka (PBZ): Εκτίμηση 16 ακινήτων (καταστήματα, κτίρια γραφείων, οικιστικά) σε όλη την επικράτεια της Κροατίας
  • REAG spa Εκτιμήσεις ακινήτων στην Ιταλία
  • Εκτιμήσεις δεκάδων ακινήτων για δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά ΕΤΕΑΠ, ΕΤΑΔ, ΕΚΠΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ καθώς και πολλούς Δήμους της χώρας
  • Εκτιμήσεις για επιχειρήσεις. Ενδεικτικά (ΤΟP LINE AE, VIVARTIA, ALDI κ.α.)
  • Περισσότερες από 1000 εκτιμήσεων για ιδιώτες (ιδιωτική ή δικαστική χρήση

Πιστοποιημένοι Εκτιμητές

Οι εκτιμητικές υπηρεσίες παρέχονται από τους πλέον έμπειρους, πιστοποιημένους Εκτιμητές, με πολλά χρόνια επαγγελματικής παρουσίας. Οι εκτιμητικές εκθέσεις τους είναι κατάλληλες για χρήση προς κάθε δημόσιο η Ιδιωτικό φορέα.

Για τη σύνταξη των εκθέσεων λαμβάνονται υπόψη η κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου καθώς και οι οδηγίες, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (ΕVS 2020, IVS 2020), όπως αυτά ορίζονται από την TEGοVA και το IVSC (The European Group Of Valuers’ Association και International Valuation Standards Council αντίστοιχα).

Προσφορά Εκτίμησης

Υποβάλλετε ένα αίτημα προσφοράς και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση