Επενδυτικό

Προσοδοφόρα επενδυτικά ακίνητα θεωρούνται εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν το αρχικό επενδυτικό κεφάλαιο και να προσφέρουν απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

29 Ακίνητα
Ταξινόμηση:

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση