Αγορά ακινήτου – Ιδανική επένδυση σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού

Αγορά ακινήτου - Ιδανική επένδυση σε Πληθωριστικές περιόδους

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων οι επενδυτές αναζητούν τις επενδύσεις που θα τους προσφέρουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Αναλυτές συστήνουν σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού την αγορά ακινήτων – real estate, εμπορεύματα, ενέργεια και μετοχικά REITS (επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε real estate). Ειδικότερα, κλάδοι όπως χρηματοοικονομικών, βαριάς βιομηχανίας και πρώτων υλών μπορεί να ευνοηθούν.

Σύμφωνα με μελέτη της Wells Fargo που εξέτασε τις πληθωριστικές περιόδους από το 2000, την κορυφαία απόδοση (41%) την παρουσιάζει το πετρελαιο ενώ ακολουθούν οι μετοχές αναδυόμενων (18%), ο χρυσος (16%) και οι κυκλικές μετοχες (16%).

Ακίνητα – Real estate

Η πεποίθηση ότι τα “ακίνητα δεν χάνουν ποτέ την αξία” τους βρίσκει σύμφωνους τους Αναλυτές που θεωρούν την αγορά ακινήτου (real estate market) ιδανική επένδυση, σημειώνοντας ότι κατά μέσο όρο οι τιμές ακινήτων σε ένα διάστημα 100 ετών συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό, ενίοτε τον ξεπερνούν κατά 2% έως 3% στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Τα ακίνητα και οι υποδομές προσφέρουν επίσης μια εναλλακτική λύση. Κατά τη διάρκεια του στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970, για παράδειγμα, ο αμερικανικός δείκτης ακινήτων FTSE Nareit είχε καλύτερες επιδόσεις από τον ευρείας βάσης δείκτη S&P 500, ο οποίος περιλαμβάνει 500 μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις.

👉 Αναζητήστε επενδυτικές ευκαιρίες για αγορά ακινήτου

Για να δούμε τι ισχύει με άλλες επενδυτικές επιλογές:

Εμπορεύματα

Τα εμπορεύματα έχουν ιστορικά καλή απόδοση κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού πληθωρισμού. Οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό και ιστορικά ο κλάδος της ενέργειας υπεραποδίδει όταν ο δείκτης καταναλωτή στις ΗΠΑ είναι πάνω από το 2% και ακολουθεί ανοδική πορεία. Το υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον ευνοεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, την αύξηση των τιμών στα εμπορεύματα.

Χρυσός

Ο χρυσός θεωρείται ως ένα παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο σε περιπτώσεις αναταραχών ενώ πολλοί το θεωρούν ως βασικό μέσο προστασίας από τον πληθωρισμό. Έκθεση της Morningstar δείχνει ότι ο χρυσός σημείωσε αρνητικές αποδόσεις για τους επενδυτές κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλού πληθωρισμού στις ΗΠΑ, όπως το 1980-84 (-10%) και 1988-91 (-7,6%), ενώ τα εμπορεύματα και τα ακίνητα είχαν πολύ καλύτερες αποδόσεις.

Ομόλογα (μικρής διάρκειας)

Τα μικρής διάρκειας ομόλογα προσφέρουν καλύτερη προστασία από τον πληθωρισμό λόγω της λιγότερης ευαισθησίας τους στην άνοδο των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων, που συχνά βλέπουμε σε πληθωριστικές περιόδους.

Ακολουθήστε το κανάλι μας στο Youtube

Μετοχές

Μετοχές πλήττονται άμεσα από την αύξηση των επιτοκίων, κάτι που “επαληθεύεται” και σήμερα, καθώς οι αγορές μετοχών παγκοσμίως δέχθηκαν ένα ισχυρό sell-off, καθώς οι κεντρικές τράπεζες κινούνται ιδιαίτερα επιθετικά προκειμένου να τιθασεύσουν τον ολοένα και υψηλότερο πληθωρισμό.

Οι αναλυτές, για καλύτερη “άμυνα”, προτείνουν μετοχές εταιρειών σε κυκλικούς τομείς, όπως βαριά βιομηχανία και πρώτες ύλες, καθώς μπορούν να παρουσιάσουν αύξηση εσόδων.

Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε έργα υποδομών μπορούν να είναι καλό μέσο προστασίας από τον πληθωρισμό γιατί η ροή των εσόδων τους συνήθως συνδέεται με τους δείκτες τιμών καταναλωτή.

Για παράδειγμα, οι κλάδοι κοινής ωφέλειας, μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, συνήθως χρησιμοποιούν τιμολόγηση που συνδέεται με τον πληθωρισμό.

⁉️ Αγορά ακινήτου – Δικαιολογητικά και έξοδα για τον αγοραστή ακινήτου

Στο Μεσιτικό Γραφείο CityValue Real Estate αναλαμβάνουμε με επιτυχία την εύρεση του ακινήτου σας, σεβόμενοι τις κατευθυντήριες γραμμές που έχετε θέσει, και έχοντας παράλληλα συμβουλευτικό ρόλο και τεκμηριωμένη άποψη για την κτηματαγορά. Καλέστε μας στο 2110131513 για να κλείσουμε μια συνάντηση από κοντά.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα σελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος. Το παρόν, δεν αποτελεί σύμβαση ή οποιουδήποτε είδους δέσμευση, ούτε συνιστά ενημερωτικό δελτίο. Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στο Cityvalue.gr και μπορούν ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση μας.

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση